Ελληνικά English

13/11/2016 - AUDI TT MK1 20VT Ολοκληρωμένο σύστημα εξαγωγής με αγωνιστικό καταλύτη

Ολοκληρωμένο σύστημα εξαγωγής με αγωνιστικό καταλύτη TRC. Ιδανικές επιλογές για την διατομή της εξάτμισης είναι είτε φ70mm είτε φ76mm, αναλόγως το στάδιο βελτίωσης.