Ελληνικά English

19/07/2014 - BMW X5 3.0L Τελικά ανοξείδωτα σιλανσιέ αριστερά-δεξιά

Τελικά ανοξείδωτα σιλανσιέ με 4 απολήξεις (2 αριστερά- 2 δεξιά). Ιδανική κατασκευή τόσο για την μηχανική βελτίωση όσο και για την αισθητική.