Ελληνικά English

19/07/2014 - AUDI TTs Ολοκληρωμένο κιτ εξαγωγής με αγωνιστικό καταλύτη

Ολοκληρωμένο κιτ εξαγωγής με αγωνιστικό καταλύτη TRC, με ένα τελικό σιλανσιέ και 2 διπλές φαλτσοκομμένες απολήξεις (αριστερά- δεξιά).

Διατομή εξάτμισης:

  1. Downpipe: φ76mm
  2. Catback: φ76mm