Ελληνικά English

Το Ανθρώπινο Δυναμικό της εταιρείας ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ. αποτελεί το σημαντικότερο “κεφάλαιο” ανάπτυξής της. Σε έναν κλάδο που απαιτεί υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας, οι ικανότητες των ανθρώπων μας είναι το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα. Ενώνουμε καθημερινά τις δυνάμεις μας για να παρέχουμε στους πελάτες μας άριστες υπηρεσίες.

Δίνουμε έμφαση στη στελέχωση μέσα από αξιοκρατικά συστήματα επιλογής και αξιολόγησης, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της κάθε εργασιακής θέσης.

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να ενημερωθείτε για τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας.

1)

 

Μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα μέσω e-mail στο hr@theophilos-exhausts.gr και θα καταχωρηθεί σε βάση δεδομένων, την οποία συμβουλευόμαστε για την κάλυψη κενών θέσεων εργασίας.