Ελληνικά English

Προϊόντα Καταλύτες

Ο καταλύτης τοποθετείται στο σύστημα εξαγωγής του αυτοκινήτου, ώστε να αφαιρεί κατά ένα μεγάλο ποσοστό τις βλαβερές για τον άνθρωπο ουσίες που υπάρχουν στα καυσαέρια του αυτοκινήτου.

Στα καταστήματα μας θα βρείτε κεραμεικούς και μεταλλικούς καταλύτες. Επιπρόσθετα σας προσφέρουμε καταλύτες ειδικούς για αυτοκίνητα με αέριο (LPG) και φίλτρα μικροσωματιδίων (DPF).